Automatyzacja pracy laboratoryjnej

- optymalizacja procesów analitycznych i oprogramowania
- zapewnienie jakości wyników badań
- spójność pomiarowa

System jakości w laboratoriach badawczych

- normy i polityki PCA
- wdrożenie systemu jakości i procedur analitycznych
- modyfikacja systemu jakości dla potrzeb automatyzacji
- doskonalenie